Oferta

Dodano dnia: 12.01.2011

Działalność konsultacyjno - terapeutyczna skierowana jest przede wszystkim do młodzieży i osób dorosłych doświadczających :


- problemów emocjonalnych

- nadmiernego stresu

- trudności w kontaktach społecznych

- niskiego poczucia wartości

- kryzysów życiowych

- innych o podłożu psychologicznym


Diagnoza psychologiczna :


- poziomu intelektualnego

- osobowości

- organicznych uszkodzeń mózgu


Sporządzanie opinii


Posiadam uprawnienia licencyjne w zakresie specjalistycznej diagnostyki oraz orzecznictwa osób posiadających lub/i ubiegających się o posiadanie broni, kandydatów na stanowiska sędziego, prokuratora, komornika oraz kuratora sądowego ( psycholog wpisany do rejestru Wojewódzkiego Komendanta Policji w Poznaniu )

Wykonanie:Emilian Wysocki flankerds.com